ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพของบมจ. กรุงเทพประกันชีวิตเฉพาะค่าเบี้ยประกันปีแรก (แบบรายปี) ผ่านช่องทางตัวแทนด้วยบัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% นาน 3 เดือน

พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพเฉพาะเบี้ยประกันปีแรก (แบบรายปี) ของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต ผ่านช่องทางตัวแทน ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 3 เดือน โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตตามที่กรุงเทพประกันชีวิตกำหนด เฉพาะการทำรายการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภทสำหรับยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% นาน 3 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ตามรายการนี้

หมายเหตุ
• ขอสงวนสิทธิ์การผ่อนชำระค่าเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพปีแรกผ่านช่องทางตัวแทนเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน และการเข้าร่วมรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC สำหรับการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit linked) ทุกประเภท
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพตามรายการนี้
• เงื่อนไขการรับประกันชีวิตและความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต กำหนด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance


1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินของบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต