รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ รวมสูงสุด 24% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันปีแรกของ AIA แบบรายปี ผ่านช่องทางตัวแทน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ รวมสูงสุด 24% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดของ AIA แบบรายปี ผ่านช่องทางตัวแทน

สมาชิกฯ จะได้รับรับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ รวมสูงสุด 24% โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สิทธิพิเศษต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืน 10% ของค่าเบี้ยประกัน คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (รับสิทธิทันทีโดยไม่ต้องแลกคะแนน)

หมายเหตุ:
- สมาชิกฯ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิในรายการนี้ จะได้รับคะแนน KTC FOREVER หรือคะแนน KTC ROP จากยอดชำระค่าเบี้ยประกันตามปกติ (ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน KTC FOREVER)
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิตในกลุ่ม Unit Linked และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
- กรณีสมาชิกฯ ลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมรายการนี้แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิในรายการ AIA รับเพิ่มคะแนนพิเศษสูงสุดถึง 100% ของคะแนนปกติได้
- ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกัน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #หมายเลขกรมธรรม์ ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ส่ง 1 SMS ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซลส์สลิป กรณีซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ กรุณาส่ง SMS ทุกกรมธรรม์

ตัวอย่างการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน10% สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่เข้าร่วมรายการ (สมาชิกฯ) มียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 25,850 บาท/เซลส์สลิป และสมาชิกฯ ต้องการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน 10% สมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ โดยพิมพ์ AC 1234567891234561#T123456789  หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง


20 ส.ค. 63 – 30 พ.ย. 63

สิทธิพิเศษต่อที่ 2: คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 14% หรือ 140 บาท

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันตามเงื่อนไขฯ ที่โครงการกำหนด ผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 14% หรือ 140 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

หมายเหตุ:
- สามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิตในกลุ่ม Unit Linked และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
- กรณีสมาชิกฯ ลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมรายการนี้แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิรายการคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (ของคะแนนสะสม) หรือ 130 บาทได้    
- ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกัน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ส่ง 1 SMS ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซลส์สลิป กรณีซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ กรุณาส่ง SMS ทุกกรมธรรม์

ตัวอย่างการลงทะเบียนใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่เข้าร่วมรายการ (สมาชิกฯ) มียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 25,850 บาท/กรมธรรม์/เซลส์สลิป และสมาชิกฯ ต้องการลงทะเบียนโดยใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวน 25,000 คะแนน สมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ โดยพิมพ์ AR 1234567891234561#25000 (จะได้รับเงินคืน 3,500 บาท) หรือตามจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืนทุก 1,000 คะแนนต่อยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตทุก 1,000 บาท โดยสูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกัน หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง


20 ส.ค. 63 – 30 พ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
AIA