ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 0% นาน 3 เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC

พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 3 เดือน โดยทำรายการผ่านแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตตามที่บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตกำหนด เฉพาะการทำรายการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 - 20 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER/KTC ROP สำหรับยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% นาน 3 เดือน
ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ตามรายการนี้

หมายเหตุ
  • ขอสงวนสิทธิ์การผ่อนชำระค่าเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรกผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน และการเข้าร่วมรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC สำหรับการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit link)  ทุกประเภท และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ iProtect 5
  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามรายการนี้
  • เงื่อนไขการรับประกันชีวิตและความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000

1 ก.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต