สิทธิพิเศษ ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกับ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า 0% นานสูงสุด 10 เดือน โดยใช้คะแนนแลกรับสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการชำระค่าเบี้ยประกัน แบบชำระเต็มจำนวน มาเป็นการใช้บริการผ่อนชำระ

พิเศษสำหรับ สมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC ที่บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ทั้งประกันชีวิตปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

รับสิทธิ์
- ใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 20% ของยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ แลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน
- ใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 40% ของยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ แลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน
- ใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 60% ของยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ แลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน

หมายเหตุ: สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนนตามจำนวนที่กำหนด แลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตรฯ KTC ในอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“ผ่อนชำระ KTC 0%”) ได้ตามเงื่อนไข โดยทำรายการผ่านช่องทางที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด ทั้งนี้ รายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ไม่รวมถึงรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ทุกประเภท

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า