สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับ 724.co.th รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ

เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 กับ 724.co.th ผ่านช่องทางออนไลน์ https://insure.724.co.th/campaign/fast-carektc และชำระค่าเบี้ยประกันฯผ่านบัตรเครดิต KTC จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ ดังนี้
ต่อที่ 1: รับสิทธิผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
ต่อที่ 2: รับฟรีบริการรถยนต์ให้ใช้ระหว่างซ่อม สูงสุด 5 วัน จำนวน 1 ครั้งต่อปี โดยสมาชิกเคทีซีผู้รับสิทธิจะต้องเป็นคู่กรณีฝ่ายถูกเท่านั้น
ต่อที่ 3: รับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Roadside Assistant จำนวน 1 ครั้งต่อปี

หมายเหตุ :
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% นาน สูงสุด 10 เดือน, บริการรถยนต์ให้ใช้ระหว่างซ่อมสูงสุด 5 วัน (โดยสมาชิกเคทีซีผู้รับสิทธิจะต้องเป็นคู่กรณีฝ่ายถูกเท่านั้น) และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Roadside Assistant เฉพาะการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านช่องทาง https://insure.724.co.th/campaign/fast-carektc และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
• รายละเอียดเกี่ยวกับบริการรถยนต์ให้ใช้ระหว่างซ่อม และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามที่ผู้มอบสิทธิประโยชน์และ/หรือผู้ให้บริการกำหนด
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance

 
 

1 ม.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัท 724Market จำกัด