รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ต่อเซลส์สลิป โดยไม่จำกัดยอดรับสูงสุดตลอดรายการ เมื่อเลือกผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ของกรุงเทพประกันภัย กับบัตรเครดิต KTC

พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย
เฉพาะผลิตภัณฑ์ประกัน ที่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย กำหนดให้ผ่อนชำระ 0% ได้นาน 6-10 เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านทุกช่องทาง (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการผ่อนชำระ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย)

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้

ต่อที่ 1 : ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน สูงสุด 10 เดือน
(เงื่อนไขการให้ผ่อนชำระ ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการผ่อน เป็นไปตามที่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย กำหนด)

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ต่อ เซลส์สลิป โดยไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ เมื่อผ่อนชำระตามเงื่อนไข ดังนี้

- ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 5,000 - 9,999 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
- ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 - 19,999 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
-ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 20,000 บาท ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

หมายเหตุ :
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
• สมาชิกต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ ก่อนหรือภายในวันเดียวกับวันที่ทำรายการ โดยลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยลงทะเบียนผ่านทาง SMS ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) พิมพ์ BKI เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง

15 ส.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

ลงทะเบียนร่วมรายการ (SMS & หรือออนไลน์)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
กรุงเทพประกันภัย