แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC สําหรับช่องทางที่กำหนดเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อและชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC สมาชิกฯ จะได้รับสิทธิพิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ผ่านช่องทาง Face to Face ตามรายละเอียด ดังนี้
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขฯ ที่กำหนด ด้วยบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

หมายเหตุ:
- สามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
- บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิพิเศษนี้ได้
- ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ ผ่านทาง SMS หรือลงทะเบียนออนไลน์ โดย สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้


15 มิ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)