รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท ต่อเซลส์สลิป เมื่อเลือกผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 6 - 10 เดือน ของเมืองไทยประกันภัย กับบัตรเครดิต KTC

พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย เฉพาะผลิตภัณฑ์ประกัน ที่ บมจ. เมืองไทยประกันภัย กำหนดให้ผ่อนชำระ 0% ได้นาน 6-10 เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านทุกช่องทาง

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้
ต่อที่ 1 : ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 6 - 10 เดือน
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท ต่อ เซลส์สลิป โดยรับได้ไม่จำกัดตลอดรายการ เมื่อผ่อนชำระตามเงื่อนไข ดังนี้
- ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 5,000 - 9,999 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
- ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 - 29,999 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
- ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 30,000 บาท ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท

หมายเหตุ:
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท สำหรับยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย และรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
- สมาชิกต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ ก่อนหรือภายในวันเดียวกับวันที่ทำรายการ โดยลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
โดยลงทะเบียนผ่านทาง SMS ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) พิมพ์ MTI เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง

1 ส.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
เมืองไทยประกันภัย