ประกันรถยนต์ประเภท 1 และ 2+ ผ่อนสบายพร้อมรับคูปองเติมน้ำมัน ปตท.

» พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันรถยนต์ประเภท 1 หรือ 2+ กับ บมจ. ธนชาตประกันภัย ผ่านช่องทางที่กำหนด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกันรถยนต์ประเภท 1
รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 4 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC พร้อมรับบัตรเติมน้ำมัน ปตท. สูงสุด 1,200 บาท ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• เมื่อมียอดชำระ 12,000 – 20,000 บาทต่อเซลส์สลิป รับคูปองเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท
• เมื่อมียอดชำระ 20,001 – 30,000 บาทต่อเซลส์สลิป รับคูปองเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 800 บาท
• เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับคูปองเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 1,200 บาท

ประกันรถยนต์ประเภท 2+
รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC
ฟรีคูปองเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท* สำหรับยอดชำระค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 7,999 บาท ขึ้นไป

สนใจซื้อหรือสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ ธนชาตประกันภัย โทร. 02 308 9308 หรือฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับที่ https://bit.ly/316frhp

หมายเหตุ :
• สิทธิพิเศษตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับ บมจ. ธนชาตประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• *เงื่อนไขการมอบและการใช้คูปองเติมน้ำมัน ปตท. ให้เป็นไปตามที่ บมจ. ธนชาตประกันภัย กำหนด
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้


1 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ. ธนชาตประกันภัย