ชำระค่าเบี้ยประกันปีต่ออายุได้ง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านหลากหลายช่องทาง

ชำระค่าเบี้ยประกันปีต่ออายุได้ง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านหลากหลายช่องทาง พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรประกันชั้นนำ ดังนี้

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน “Emma by AXA”
หรือโทร 1159 เพื่อขอแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (ช่องทาง QUICKPAY)

พร้อมรับสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  www.ktc.co.th/ktaxa

AIA
ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน ”AIA iService" หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิต
หรือ สอบถามเพิ่มเติม ที่ Call center 1581

พร้อมรับสิทธิประโยชน์ รับคะแนนพิเศษสูงสุด 100% และ
ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  www.ktc.co.th/aia

ไทยประกันชีวิต
ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยประกันชีวิต”
หรือติดต่อสาขาไทยประกันชีวิต ทั่วประเทศ

พร้อมรับสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  www.ktc.co.th/thailife

FWD ประกันชีวิต
ทำรายการที่ fwdlink.fwd.co.th หรือโทร 1351

พร้อมรับสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  www.ktc.co.th/fwd

กรุงเทพประกันชีวิต
ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life หรือโทร. 02 777 8888

พร้อมรับสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนสูงสุด 14%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://www.ktc.co.th/bla

 

1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย