รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง Safety Worldwide Travel ด้วยบัตรเครดิตเคทีซี

สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง Safety Worldwide Travel ผ่านช่องทางออนไลน์ www.safety.co.th/ktctravel
ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC

สมาชิกบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ต่อที่ 1 : รับของสมนาคุณตาม Tier ค่าเบี้ยประกัน

เบี้ยประกัน ของสมนาคุณ
ต่ำกว่า 500 บาท กระเป๋าใส่รองเท้า มูลค่า 85 บาท
เบี้ยประกันภัยทุกๆ 500 บาท Starbucks Voucher มูลค่า 100 บาท
เบี้ยประกันภัย 2,000 บาท ขึ้นไป ตุ๊กตาหมีน้อย Anee Park มูลค่า 300 บาท

ต่อที่ 2: รับเครดิตเงินคืนอีก 20% จากค่าเบี้ยประกัน

หมายเหตุ :
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้เฉพาะรายการที่ซื้อผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

 

15 ก.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ประกันคุ้มภัย