ช้อปคุ้ม SAMSUNG GALAXY S22  กับบัตร KTC ช้อปคุ้ม SAMSUNG GALAXY S22  กับบัตร KTC

ช้อปคุ้ม SAMSUNG GALAXY S22 กับบัตร KTC

เมื่อชำระเต็มจำนวน และ ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ทั้งบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD

คุ้ม 1: รับเครดิตเงินรวมสูงสุด 30,000 บาทต่อท่าน ตลอดรายการ

เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ครบตามที่กำหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ชำระเต็มจำนวน ผ่อนชำระ
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
7,000 - 14,999 บาท 40 บาท 100 บาท
15,000 - 29,999 บาท 80 บาท 250 บาท
30,000 - 49,999 บาท 165 บาท 800 บาท
50,000 บาท ขึ้นไป 280 บาท 2,500 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

คุ้ม 2: แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15%

เมื่อชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนน  สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15%

ลงทะเบียนร่วมรายการ ดังนี้
สำหรับรายการผ่อนชำระ พิมพ์ C1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย# คะแนนที่ต้องการแลก หากไม่ประสงค์แลกใส่ 0 หรือ
สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน พิมพ์ C2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย# คะแนนที่ต้องการแลก หากไม่ประสงค์แลกใส่ 0

ลงทะเบียนสำหรับรายการผ่อนชำระ

ลงทะเบียนสำหรับรายการชำระเต็มจำนวน

• ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย

 

4 มี.ค. 65 – 31 .ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย