โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัตร KTC UNIONPAY ที่ร้านค้าออนไลน์

รับ Grab e-Voucher Promo Code เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร KTC UNIONPAY ทุกประเภทผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด
โปรโมชั่นที่ 1 รับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด
โปรโมชั่นที่ 2 รับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 300 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินที่กำหนด

หมายเหตุ:
• ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับโปรโมชั่นที่ 1 และ/หรือโปรโมชั่นที่ 2 รวมกันไม่เกิน 3 รางวัล ต่อเดือน ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
• โปรโมชั่นที่ 1 รับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 รหัส ต่อ 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 2,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 400,000 บาท
• โปรโมชั่นที่ 2 รับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 3 รหัส ต่อ 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 2,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 600,000 บาท

» อยากได้สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ แต่ยังไม่มีบัตร KTC UNIONPAY คลิก สมัครเลย

1 พ.ย. 64 – 15 เม.ย. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย