KTC APPLE REWARDS STORE KTC APPLE REWARDS STORE

ช้อปสินค้า Apple รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22%

ช้อปออนไลน์สินค้า Apple ผ่าน เว็บไซด์ KTC APPLE REWARDS STORE รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 22% รวม 2 สิทธิพิเศษ ดังนี้

สิทธิพิเศษที่ 1 : เมื่อซื้อ iPhone, Apple Watch, AirPods ทุกรุ่น ทั้งแบบที่ซื้อเฉพาะตัวเครื่อง และซื้อบริการ Apple Care+ เพิ่มเติม
• ต่อที่ 1 เลือกแบ่งชำระสบาย 0% สูงสุด 10 เดือน
• ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
- สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 5%
- สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นๆ 1%
• ต่อที่ 3 แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืนสูงสุด 17% โดยใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 2,000 คะแนน (คะแนนที่ใช้ต้องไม่เกินยอดชำระ/คำสั่งซื้อ)
- สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 17%
- สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นๆ แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%

สิทธิพิเศษที่ 2 : เมื่อซื้อ Apple ประเภทอื่นๆ ทั้งแบบที่ซื้อเฉพาะตัวเครื่อง และซื้อบริการ Apple Care+ เพิ่มเติม
• ต่อที่ 1 เลือกแบ่งชำระสบาย 0 % สูงสุด 10 เดือน หรือ ชำระแบบเต็มจำนวน
• ต่อที่ 2 แลกรับเพิ่ม เครดิตเงินคืนสูงสุด 17% โดยใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 2,000 คะแนน (คะแนนที่ใช้ต้องไม่เกินยอดชำระ/คำสั่งซื้อ)
- สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 17%
- สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นๆ แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%

พิเศษ สำหรับสมาชิกแอป MAAI by KTC สามารถใช้คะแนน MAAI แลกรับ e-Coupon ส่วนลด เพื่อใช้ลดค่าสินค่าได้เพิ่ม สูงสุด 10,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดูตัวอย่างการคำนวณเครดิตเงินคืนของโปรโมชั่น คลิกที่นี่

ช้อปสินค้า Apple ที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ KTC APPLE REWARDS STORE คลิกที่นี่ 

ระยะเวลาโปรโมชั่น 28 ก.ย. 66 – 4 ม.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
KTC APPLE REWARDS STORE