เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

จาก CIGNA นานสูงสุด 10 วัน*

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ที่ CIGNA

รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจาก CIGNA นานสูงสุด 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท*
  - บัตรเครดิต KTC VISA INFINITE 2,000,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE 1,500,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM 1,500,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC / KTC VISA GOLD 1,000,000 บาท
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการรักษาพยาบาลจากอาการโควิด* สูงสุด 2,000,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA INFINITE  2,000,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE 2,000,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM 1,500,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC / KTC VISA GOLD  1,000,000 บาท
  • ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ (ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC / KTC VISA GOLD)
  • พร้อมดูแล 24 ช.ม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก

   

  หมายเหตุ :

  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการรักษาโควิดจะพิจารณาจากความจำเป็นในการรักษาทางการแพทย์เช่นเดียวกับการรักษาโรคอื่นๆ ซึ่งไม่รวมถึงการกักตัว การรักษาในที่พัก หรือ การรักษาใน Hospitel
  • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในต่างประเทศผ่านบัตรวีซ่าที่แจ้งใช้สิทธิ์ เพื่อรักษาสิทธิ์ในครั้งถัดไป
   - บัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC / KTC VISA GOLD อย่างน้อย 10,000 บาท
   - บัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM / KTC VISA SIGNATURE / KTC VISA INFINITE อย่างน้อย 20,000 บาท
  • ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันทำการผ่าน :  https://ktc.cards/cigna-free-travel-insurance
  • กรมธรรม์จะจัดส่งให้ทางอีเมล

  » อยากได้สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ แต่ยังไม่มีบัตรเครดิต KTC VISA คลิก :https://bit.ly/2VQkz57

  19 พ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

  เงื่อนไขส่งเสริมการขาย