โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนที่สายการบิน EVA Air โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนที่สายการบิน EVA Air

โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนที่สายการบิน EVA Air

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท
เพียงมียอดใช้จ่ายที่สายการบิน EVA Air ตั้งแต่ 10,000 บาท/ เซลส์สลิป
จองบัตรโดยสารผ่านช่องทาง สายการบิน EVA Air

ยอดใช้จ่ายเซลส์สลิป แลกคะแนน KTC FOREVER (คะแนน) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
10,000
บาทขึ้นไป
6,999 900
9,999 1,500

เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
EVA Air