ใหม่! Samsung Galaxy Z Fold4 และ Z Flip4 ใหม่! Samsung Galaxy Z Fold4 และ Z Flip4

ใหม่! Samsung Galaxy Z Fold4 และ Z Flip4

TRUE Shop และ TRUE Store
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 20%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
10 ส.ค. 65 – 31 ต.ค. 65
TG FONE
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 13%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
26 ส.ค. 65 – 31 ต.ค. 65
AIS, TELEWIZ, DTAC, JAYMART
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 13%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
10 ส.ค. 65 – 31 ต.ค. 65
Samsung.com/th
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 12%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
10 ส.ค. 65 – 30 ก.ย. 65
Power Buy
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15%
>>รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
11 ส.ค. 65 – 18 ก.ย. 65
BaNANA
แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
10 ส.ค. 65 – 31 ต.ค. 65
BNN.IN.TH
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 12%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
10 ส.ค. 65 – 31 ต.ค. 65
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย