ร้านค้าไอทีออนไลน์ ร้านค้าไอทีออนไลน์

คุ้มสุด ช้อปสินค้า IT กับบัตรเครดิต KTC

ช้อปออนไลน์ที่ IT City, Asus, HP, Lenovo, BaNANA, Studio7, iStudio by Copperwired, .life, iStudio by SPVI, iStudio by Uficon รับคุ้ม 2 ต่อ

คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท
สำหรับรายการผ่อนชำระ 3 เดือนขึ้นไป ต่อเซลส์สลิปดังนี้

เมือมียอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ต่อ เซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
15,000 – 29,999 บาท 200 บาท
30,000 – 39,999 บาท 400 บาท
40,000 – 59,999 บาท 600 บาท
60,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท

• สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท ต่อ 1 สมาชิก ตลอดรายการ

คุ้มที่ 2. แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
เมื่อมียอดผ่อนชำระหรือชำระเต็มจำนวนขั้นต่ำ 1,000 บาท และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป ร้านค้า Studio7, BaNANA, iStudio by Copperwired, iStudio by SPVI, iStudio by Uficon
- ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15% (ใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป)
- ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13% (ใช้คะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป)
ร้านค้า IT City, Asus, HP, Lenovo
-ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% (ใช้คะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป)

ลงทะเบียนด้านล่าง
• ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
• หากไม่ต้องการแลกคะแนน ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0

1 ธ.ค. 66 – 29 ก.พ. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย