โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนที่สายการบิน Asiana Airlines โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนที่สายการบิน Asiana Airlines

โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนที่สายการบิน Asiana Airlines

รับส่วนลด 500 บาท สำหรับผู้ซื้อบัตรโดยสารที่ออกจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางทั้งหมด ผ่านบัตรเครดิต KTC

ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร 20 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
ระยะเวลาเดินทาง 20 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66
สมาชิกสายการบินฯ ทำการ Log In ผ่านระบบดาวน์โหลดโค้ดส่วนลดและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต KTC
ตามลิงค์ที่กำหนด ที่นี่ เท่านั้น
ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสายการบิน ใช้โค้ดส่วนลด “KTC500” ตามลิงค์ที่กำหนด ที่นี่ 

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท
เพียงมียอดใช้จ่ายที่สายการบิน Asiana Airlines ตั้งแต่ 10,000 บาท/ เซลส์สลิป

ยอดใช้จ่ายเซลส์สลิป แลกคะแนน KTC FOREVER (คะแนน) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
10,000
บาทขึ้นไป
6,999 900
9,999 1,500

เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 20 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย