โปรโมชั่นแลกรัรบเครดิตคืนเงิน 600 บาทกับสายการรบิน Emirates โปรโมชั่นแลกรัรบเครดิตคืนเงิน 600 บาทกับสายการรบิน Emirates

โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนที่สายการบิน Emirates กับบัตรเครดิต KTC

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท
เพียงมียอดใช้จ่ายที่สายการบินที่ร่วมรายการและใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับตามกำหนด
ผ่านช่องทาง www.emirates.com 

หมายเหตุ : ผู้ที่มียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกแลกได้ทั้ง 1,999 คะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 300 บาท หรือ 3,999 คะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 600 บาท(อย่างใดอย่างหนึ่ง) เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
ลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น ผ่าน www.ktc.co.th/backtosky

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65

ยอดใช้จ่ายเซลส์สลิป แลกคะแนน KTC FOREVER (คะแนน) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
2,500 บาทขึ้นไป 1,999 300
5,000 บาทขึ้นไป 3,999 600
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย