รับินนกแอร์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท เมื่อใช้คะแนนตามกำหนด บินนกแอร์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท เมื่อใช้คะแนนตามกำหนด

บินนกแอร์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท เมื่อใช้คะแนนตามกำหนด

นกแอร์ บินคุ้มจนสิ้นปี!! จองบัตรโดยสารทั่วไทย
สำหรับการจองบัตรโดยสารผ่าน www.nokair.com  และใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับตามกำหนด

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป แลกคะแนน KTC FOREVER (คะแนน) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
2,500 บาทขึ้นไป 1,999 300
5,000 บาทขึ้นไป 3,999 600
10,000
บาทขึ้นไป
6,999 900
9,999 1,500

หมายเหตุ :
- ผู้ที่มียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกแลกได้ทั้ง 1,999 คะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 300 บาท หรือ 3,999 คะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 600 บาท(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ผู้ที่มียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกแลกได้ทั้ง 1,999 คะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 300 บาท ,3,999 คะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 600 บาท, 6,999 คะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 900 บาท , หรือ 9,999 คะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

ลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น 20 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
*กรณียอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยม และห้ามใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย