โปรโมชั่นแลกรัรบเครดิตคืนเงิน 1,500 บาทกับสายการบิน Singapore Airlines โปรโมชั่นแลกรัรบเครดิตคืนเงิน 1,500 บาทกับสายการบิน Singapore Airlines

โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนที่สายการบิน Singapore Airlines 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท
เพียงมียอดใช้จ่ายที่สายการบิน Singapore Airlines ตั้งแต่ 10,000 บาท/เซลล์สลิป

ยอดใช้จ่ายเซลส์สลิป แลกคะแนน KTC FOREVER (คะแนน) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
10,000
บาทขึ้นไป
6,999 900
9,999 1,500

เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 มิ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย