โปรโมชั่นแลกรัรบเครดิตคืนเงิน 1,500 บาทกับสายการรบิน Thai Airways โปรโมชั่นแลกรัรบเครดิตคืนเงิน 1,500 บาทกับสายการรบิน Thai Airways

โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนที่สายการบิน  Thai Airways

เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านช่องทางสายการบิน หรือ www.thaiairways.com
สมาชิกบัตรเครดิต KTC ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับสิทธิ์ 
และสมาชิกบัตรเครดิต KTC - Royal Orchid Plus ใช้คะแนน KTC ROP แลกรับสิทธิ์

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท
เพียงมียอดใช้จ่ายที่สายการบินไทยตั้งแต่ 10,000 บาท/ เซลส์สลิป

ยอดใช้จ่ายเซลส์สลิป แลกคะแนน KTC FOREVER (คะแนน) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
10,000
บาทขึ้นไป
6,999 900
9,999 1,500
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย