โอนคะแนน AirAsia Rewards โอนคะแนน AirAsia Rewards

โปรโมชั่นใช้คะแนน KTC FOREVER แลกเป็นคะแนน AirAsia Points

โอนคะแนนวันนี้ลุ้นเที่ยวฟรี 10 รางวัล กับ “AirAsia Rewards”
เพียงใช้ทุก 2,000 คะแนน KTC FOREVER แลกเป็น 1,000 AirAsia Points รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินหรือที่พักหรู 1 สิทธิ์ (ไม่จำกัดจำนวนรายการโอนคะแนน และนับรวมทุกรายการโอนคะแนนจากทุกพันธมิตรสำหรับผู้เข้าร่วมคนเดียวกันได้)

รางวัลที่ 1
ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-ฮ่องกง
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 รวม 50,000 บาท
(ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
รางวัลที่ 2
ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-บาหลี
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 รวม 50,000 บาท
(ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
รางวัลที่ 3
ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต
จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 26,244 บาท
(ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
รางวัลที่ 4
ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-เชียงใหม่
จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 21,280 บาท
(ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
รางวัลที่ 5
บัตรกำนัลห้องพัก Wyndham Sea Pearl Resort Phuket ห้อง Deluxe King
with Outdoor Spa จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า จำนวน 2 รางวัล ๆ
ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 10,600 บาท รวมทั้งสิ้น 21,200 บาท
รางวัลที่ 6
บัตรกำนัลห้องพัก Zenmaya Oceanfront Phuket ห้อง Superior Twin จังหวัดภูเก็ต
จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 6,300 บาท
รวมทั้งสิ้น 12,600 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 10 รางวัล ให้ทราบผ่านทาง airasia rewards Thailand’s Facebook ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ระยะเวลากิจกรรม : 1 - 31 ตุลาคม 2566

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
AirAsia