โปรโมชั่น Miracle Lounge ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ โปรโมชั่น Miracle Lounge ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ

โปรโมชั่น ส่วนลด ที่ Miracle Lounge กับบัตรเครดิต KTC

รับส่วนลดสูงสุด 20%
เมื่อเข้าใช้บริการ Miracle Lounge ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินดอนเมือง
สาขาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ:
รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ 700 บาท/ท่าน

สนามบินสุวรรณภูมิ
- สาขาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ:
รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ 1,000 บาท/ท่าน
- สาขาอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ:
รับส่วนลด 20% จากราคาปกติ 1,300 บาท/ท่าน

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย