ติดต่อเรา

สายด่วน 24 ชม.

02 123 5000

ศูนย์บริการ KTC Phone Customer Service Center

KTC สำนักงานใหญ่

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

KTC World Travel Service

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น  B1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

KTC Career

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริการ