ติดต่อเรา

ศูนย์บริการสมาชิก KTC PHONE

02 123 5000

(ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

KTC สำนักงานใหญ่

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

KTC World Travel Service

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น  B1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

KTC Career

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริการ