KTC CSR Club | เคทีซีส่งภาษามือ ชวนน้องเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีเกษตร

เมื่อเร็วๆ นี้ นางพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคลเคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปันความรู้ “เคทีซีส่งภาษามือ ชวนน้องเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีเกษตร” ให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อมุ่งหมายให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรดั้งเดิมและรากเหง้าความเป็นชาวสวน ที่สั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งได้เรียนรู้กระบวนการปลูกผักปลอดสารพิษ และลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง พร้อมร่วมทำขนมไทยโบราณ “ขนมต้มและถั่วแปป” “ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน” รวมทั้งวิธีการสาน “ปลาตะเพียน” จากใบเตยสด งานฝีมือจากผลิตผลในสวนผักภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยได้รับเกียรติจากคุณศรัณย์ เชาว์แช่มชื่น กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ และนายยุทธนา วุฒิชิราภรณ์ เกษตรกรสวนผักชานเมือง ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วย อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมงาน ณ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตร สวนผักชานเมือง บางแค เมื่อเร็วๆ นี้