Digital #Me ครั้งที่ 2

นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Digital #Me” ครั้งที่ 2 ตอนเทคโนโลยีกับการสร้างรายได้ นำนิสิต  นักศึกษาฝึกงาน โครงการ “KTC LEARN & EARN” เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกในชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยศัตรูที่คอยสร้างปัญหาทางการเงิน พร้อมทดลองเล่นเกมจำลองซื้อขายหุ้น โดยมีนางสาวเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นอกจากนี้น้องๆ ในโครงการฯ ยังได้รับฟังกลยุทธ์การลงทุนและวิธีการออมให้เงินงอกเงย จากบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด โดยนายสักกพล ตั้งสงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้อยู่ในวงการลงทุนมากว่า 10 ปี และนางสาวภวิกา กาญจนธำมรงค์ ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กเพจ Get Wealth Soon ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ นายกฤตติณห์ ทัพไทย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมนี้ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีวางแผนทางการเงิน รู้จักวิธีการเก็บเงินอย่างถูกวิธี ทั้งการลงทุนในตลาดทุนและการออมเงินในกองทุนรวมต่างๆ เพื่อใช้ดูแลตนเอง ครอบครัว และเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในวัยเกษียณ รวมถึงได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย”