Diwali Center

นางสาวโชษิตา เทพยสุวรรณ (ขวา) ผู้จัดการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จับเทรนด์ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ร่วมกับ นางสาวกิติมา หัตถีรัตน์ (ซ้าย) ผู้ก่อตั้ง ดิวาลี เซ็นเตอร์ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย แบบองค์รวม และครบวงจร มอบโปรโมชั่นให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่ซื้อแพ็คเกจสำหรับใช้บริการที่ดิวาลี เซ็นเตอร์ ประกอบด้วย 1)โปรแกรมการตรวจสุขภาพภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด โดยอาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิท และการแนะนำหลักโภชนาการโดย รศ. ดร. สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 2) โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 3) หัตถการบำบัดเพื่อปรับโครงสร้างร่างกายให้สมดุล 4) วารีบำบัด 5) การออกกำลังกายและกิจกรรมสันทนาการ 6) ห้องพักที่ดิวาลี เซ็นเตอร์ พร้อมอาหารและผู้ดูแลส่วนบุคคล 7) ทริปท่องเที่ยวในประเทศ และ 8) ผลิตภัณฑ์ของดิวาลี ในราคารวม 200,000 บาท จากราคารวมปกติ 348,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562

ข้อมูลสำหรับบรรณาธิการ :

ดิวาลี เซ็นเตอร์ คือ ศูนย์บริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยนำเสนอบริการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและครบวงจร บนพื้นที่ 3 ไร่ ตรงข้ามท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ปลอดภัยด้วยการออกแบบอาคารก่อสร้าง และอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ดิวาลีเน้นการดูแลเชิงป้องกัน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม กระดูกพรุน การทรงตัวและการเคลื่อนไหว โดยกิจกรรมจะถูกคัดสรรให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยตรง พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี ดิวาลีจึงเปรียบเสมือนสังคมใหม่ที่แรกในประเทศไทยที่มีการดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร เพื่อปรับสภาพสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 080 261 6163  KTC PHONE 02 123 5000 เว็บไซต์ www.ktc.co.th หรือสมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกลิงค์เพื่อสมัครบัตรเครดิตได้ที่นี่: http://bit.ly/2skCwZ8