KTC Offer เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทนิธิ์ อิสรินทร์ (ขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  แผนกวางแผนการเงินและงบประมาณ พร้อมด้วย นายจิรายุส โชควิทยา (ซ้าย) ผู้อำนวยการ  แผนกสื่อสารการตลาด “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “KTC Offer เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” เพื่อร่วมพัฒนาความรู้ทางการเงินให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้ทักษะทางการเงิน ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและการทำงานในอนาคตต่อไป ณ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ (กลาง) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส (ที่ 2 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพรรณ สาลีผล (ที่ 4 จากขวา) อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น