ประกาศการใช้คุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้ง เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น

คุกกี้ (Cookie) คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้บริษัททราบว่าคุณเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณ และช่วยให้คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้
ประเภทของคุกกี้รายละเอียดตัวอย่าง
คุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ เพื่อให้ใช้บริการเว็บไซต์และบริการต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในเว็บไซต์ และเพื่อทำให้มั่นใจว่าการให้บริการด้านดิจิทัลของเราทำงานอย่างปลอดภัย ถูกต้อง และสามารถรองรับให้บริการพื้นฐานได้
 1. Private_content_version
 2. PHPSESSID
 3. searchReport-log
 4. XSRF-TOKEN
คุกกี้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของคุณ เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท จำนวนหน้าที่คุณเข้าใช้งาน เป็นต้น โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนโดยตรง
 1. Google Analytics
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยบันทึกข้อมูล นับจำนวนผู้เข้าชม และพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน
 1. Google Analytics
คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้มีไว้เพื่อการวัดผล การปรับปรุงเนื้อหา และการเสนอโฆษณาออนไลน์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของท่าน คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการใช้งานของท่าน เพื่อส่งให้กับพันธมิตรแบบที่ไม่ระบุตัวตน
 1. Google Ads
 2. Floodlight
 3. Facebook Pixels
 4. Facebook API
 5. TikTok Ads
 6. Line Ads

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

คุณสามารถเปลี่ยนการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.allaboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

Cookies settings in Chrome คลิก
Cookies settings in Firefox คลิก
Cookies settings in Safari คลิก และ iOS คลิก
Cookies settings in Internet Explorer คลิก