โปรโมชั่นโรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ (The Sukosol Bangkok) ลดสูงสุด 20% โปรโมชั่นโรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ (The Sukosol Bangkok) ลดสูงสุด 20%

The Sukosol Bangkok

Dining Privileges for KTC cardmembers at The Sukosol Bangkok

  • Patummat – International Restaurant

20% Off International Dinner Buffet (Sun. – Wed.)

  • Lin-Fa – Chinese Restaurant

20% Off A La Carte Menu for Dinner (Mon. – Fri.) *Food Only

  • Sapphire Bar

15% Off Food and Beverages for Dinner (Everyday)

For more information and to make a reservation, please contact
The Sukosol Bangkok
Tel. 02 247 0123

Terms and Conditions
The Sukosol Bangkok