รับสิทธิ์ 3 ต่อ เมื่อซื้อ แอกซ่า ประกันรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0549)
แอกซ่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
รับสิทธิพิเศษ 2สิทธิ์ เมื่อซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

คุ้มครองความเสียหายหรือสูญหาย
ต่อเครื่องชาร์จ/สายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ซื้อผ่านออนไลน์ง่ายๆภายใน
3 นาที รับกรมธรรม์ทันทีผ่านอีเมล์

แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับสิทธิพิเศษ 2สิทธิ์ เมื่อซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 มี.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66
รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า กับแอกซ่าประกันภัย (ประเทศไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์
https://ktc.promo/axa-ev-motor-insurance และระบุโปรโมชั่นโค้ด "KTCAXAEV"

รับสิทธิพิเศษ 2 สิทธิ์ ดังนี้
สิทธิ์ที่ 1 : รับส่วนลดทันที 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ
สิทธิ์ที่ 2 : เลือกผ่อนชำระค่าเบี้ย 0% นาน 4 เดือน
หรือ ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ลงทะเบียนร่วมรายการ แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (SMS & หรือออนไลน์)

หมายเหตุ
- ระบุโปรโมชั่นโค้ด “KTCAXAEV” เพื่อรับสิทธิพิเศษภายในระยะเวลาโครงการฯเท่านั้น สิทธิพิเศษนี้เฉพาะค่าเบี้ยประกันปีแรก สำหรับรุ่นรถยนตืและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
- สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการ คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13% จะต้องลงทะเบียนรหัสที่กำหนด ทุกครั้งที่ทำรายการ หรือภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ และสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
-สิทธิพิเศษรายการนี้เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

15 มี.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
แอกซ่า ประกันภัย