รับสิทธิ์ เมื่อซื้อแอกซ่า ประกันสุขภาพ Hello Health

(MKTIN-0549)
AXA ประกันสุขภาพ
ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมบริการฮอตไลน์ 24 ชม.

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับสิทธิ์ เมื่อซื้อแอกซ่า ประกันสุขภาพ Hello Health
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อประกันสุขภาพ Hello Health กับ บมจ. แอกซ่าประกันภัย (ประเทศไทย)
ผ่านช่องทางออนไลน์ https://ktc.promo/axa-health-insurance และระบุโปรโมชั่นโค้ด "KTCAXA"

รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
แผนรายเดี่ยว : รับส่วนลด 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ
แผนครอบครัว : รับ Starbucks e-coupon มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,000 ถึง 3,999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 4,000 ถึง 5,999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 6,000 ถึง 7,999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 8,000 ถึง 9,999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 800 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท

หมายเหตุ :
- ระบุโปรโมชั่นโค้ด "KTCAXA" เพื่อรับสิทธิประโยชน์ภายในระยะเวลาโครงการฯ เท่านั้น สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
- บมจ.แอกซ่า ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Starbucks E-coupon ไปตามที่อยู่อีเมลที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มคุ้มครอง 
- เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

15 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย