ปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากเหตุไม่คาดฝันกับ แอกซ่า ประกันอุบัติเหตุ รับ Starbucks e-coupon สูงสุดมูลค่า 500 บาท

(MKTIN-0012 )
AXA ประกันอุบัติเหตุ
ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมบริการฮอตไลน์ 24 ชม.

รับประกันตั้งแต่
1-70 ปี

เกิดอุบัติเหตุไม่ต้อง
สำรองจ่าย

สถานพยาบาลในเครือข่าย
มากกว่า 280 แห่ง

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับ Starbucks e-coupon สูงสุดมูลค่า 500 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับ บมจ. แอกซ่าประกันภัย (ประเทศไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์ https://ktc.promo/axa-pa-insurance และระบุโปรโมชั่นโค้ด "KTCAXA"

รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

รับ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 500 บาท/กรมธรรม์
- เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ 1,000 – 1,999 บาท/กรมธรรม์ รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ
- เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ 2,000 – 2,999 บาท/กรมธรรม์ รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท หรือ
- เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ 3,000 – 3,999 บาท/กรมธรรม์ ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท หรือ
- เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ 4,000 – 4,999 บาท/กรมธรรม์ ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท หรือ
- เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/กรมธรรม์ รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

หมายเหตุ :
• ระบุโปรโมชั่นโค้ด "KTCAXA" เพื่อรับสิทธิประโยชน์ภายในระยะเวลาโครงการฯ เท่านั้น
• สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
• บมจ.แอกซ่า ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Starbucks E-coupon ไปตามที่อยู่อีเมลที่ระบุในกรมธรรม์
ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มคุ้มครอง 
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

 

15 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย