พิเศษสำหรับลูกค้า KTC เมื่อซื้อประกันการเดินทางในประเทศกับ AXA insurance รับ Starbucks e-coupon สูงสุดมูลค่า 500 บาท

(MKTIN-0015)
แอกซ่า ประกันเดินทางในประเทศ
สมัครออนไลน์ง่ายๆ ได้ทันที

คุ้มครองการเดินทางในประเทศ

เบี้ยประกันภัยถูก

สมัครง่ายผ่านช่องทางออนไลน์

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับ Starbucks e-coupon สูงสุดมูลค่า 500 บาท
เมื่อซื้อประกันการเดินทางในประเทศกับ บมจ.แอกซ่า ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์
https://ktc.promo/axa-domestic-insurance โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCAXA”
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

รับ Starbucks e-coupon สูงสุดมูลค่า 500 บาท
• ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 500 ถึง 999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
• ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,499 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท
• ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,500 ถึง 1,999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท
• ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,000 ถึง 2,499 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท
• ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

15 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

หมายเหตุ :
-ระบุโปรโมชั่นโค้ด "KTCAXA" เพื่อรับสิทธิประโยชน์ภายในระยะเวลาโครงการฯ เท่านั้น สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
-บมจ.แอกซ่า ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Starbucks E-coupon ไปตามที่อยู่อีเมลที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มคุ้มครอง 
-เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย