Bolttech Insurance Broker Bolttech Insurance Broker

รับสิทธิเอ็กคลูซีฟ เมื่อซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

(MKTIN-0246)
โบลทเ์ทคท์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
รับสิทธิพิเศษ Exclusive เมื่อซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

คุ้มครองความเสียหายหรือสูญหาย
ต่อเครื่องชาร์จ/สายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ซื้อผ่านออนไลน์ง่ายๆภายใน
3 นาที รับกรมธรรม์ทันทีผ่านอีเมล์

แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 12% เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66
รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า กับ โบลท์เทคท์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ ผ่านช่องทางออนไลน์
https://ktc.promo/bolttech-ev-motor-insurance 

รับส่วนลด 12% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

หมายเหตุ
- เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะค่าเบี้ยประกันปีแรก สำหรับรุ่นรถยนต์และผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ โบลท์เทคท์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ โทร 02 106 5800
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โบลท์เทคท์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์