ทิพยประกันภัย ทิพยประกันภัย

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

(MKTIN-0143)
ทิพยประกันภัย ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
คุ้มครองรถยนต์ยุคใหม่ เพื่อความอุ่นใจสาย EV

ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุ้มค่า

TIP Smart Assist พร้อมให้บริการ 24 ชม.

ซื้อประกันผ่านออนไลน์ได้ทันที

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เฉพาะค่าเบี้ยประกันปีแรก
ของ ทิพยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 20 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของ บมจ. ทิพยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด รับ

สิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้
สิทธิพิเศษต่อที่ 1 รับบัตร Central Gift Card มูลค่า 1,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

สิทธิพิเศษต่อที่ 2 ผ่อนชำระค่าเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

หมายเหตุ
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
- ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบบัตร Central Gift Card
- เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

20 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ทิพยประกันภัย