รับสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure ผ่านช่องทางออนไลน์

(MKTIN-1058)
ประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure
ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ คุ้มครองทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

เลือกได้ทั้งใน และต่างประเทศ

สมัครออนไลน์ง่าย ราคาสบายกระเป๋า

คุ้มครองอุบัติเหตุ เจ็บป่วย
หรือเสียชีวิต

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลดทันที 18% เมื่อซื้อประกันภัยเดินทาง KPI i-Insure ทั้งในและต่างประเทศ
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ KPI i-Insure จากบมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น

» https://kpiiinsure.kpi.co.th/iinsure/app

รับส่วนลดทันที 18% โดยกรอกรหัสโปรโมชั่น “KTCKPI

หมายเหตุ : สิทธิพิเศษตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อประกันภัยเดินทางทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมที่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ i-insure@kpi.co.th


1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย