โปรโมชั่นชำระเบี้ยประกันสุขภาพ OCHI Small Health ที่บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต กับบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0229)
ประกันสุขภาพ OCHI Small Health
ใช้โค้ดแลกรับ e-Voucher LAZADA มูลค่า 500 บาท

ครอบคลุมครบ OPD และ IPD

บริการปรึกษาแพทย์และเภสัชกรออนไลน์

ซื้อออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
แลกรับ e-Voucher LAZADA มูลค่า 500 บาท
เมื่อชำระเบี้ยประกันสุขภาพ OCHI Small Health ปีแรก กับบมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ขั้นต่ำ 10,000 บาท
ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด เพียงกรอกโค้ด OLIKTC24SMALL
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อชำระเบี้ยประกันสุขภาพ OCHI Small Health ปีแรกกับบมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ขั้นต่ำ 10,000 บาท ด้วยบัตรเครดิต KTC รับ e-Voucher LAZADA มูลค่า 500 บาท เพียงกรอกโค้ด OLIKTC24SMALL

1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
3. ทาง บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิตเป็นผู้จัดส่ง e-Voucher LAZADA โดยจะถูกจัดส่งทาง SMS ภายใน 60 วันหลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติรับประกัน โดย Code ส่วนลดจะมีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ Code ส่วนลด
4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิตกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
5.จำกัด 1 กรมธรรม์ต่อ 1 e-Voucher

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย