รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง MSIG Cancer Fix ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0079)
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันมะเร็ง
Fix เบี้ยประกันรายปี คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ

เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า
ในราคาเบาๆ

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ

มีผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด
และ/หรือรังสีรักษา

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลด 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ
พร้อมผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน เมื่อซื้อประกันภัยมะเร็ง MSIG Cancer Fix
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต KTC
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อประกันโรคภัยมะเร็ง MSIG Cancer Fix ผ่านช่องทางออนไลน์ https://ktc.promo/MSIGcancerfix
โดยระบุรหัสโปรโมชั่น 15KTCMSIG และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 รับส่วนลด 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ
ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 4 เดือน (สำหรับเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 4,000 บาทขึ้นไป)

หมายเหตุ :
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000


*รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) *ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย