รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านหรือคอนโดมิเนียม ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0079)
ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านหรือคอนโดมิเนียม
หมดกังวลกับทรัพย์สินภายในบ้านหรือคอนโด ด้วย MSIG Home Easy รับส่วนลด 15% และผ่อน 0% นาน 4 เดือน

คุ้มครองอาณาเขตประเทศไทย
ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินจากไฟไหม้
และภัยธรรมชาติ

สมัครออนไลน์ง่าย ได้ทันที

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อเมื่อซื้อประกันภัยแผน Home Easy คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านหรือคอนโดมีเนียม
และชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต KTC
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อประกันภัยแผน Home Easy คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านหรือคอนโดมีเนียม กับ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
ผ่านช่องทางออนไลน์ https://ktc.cards/msigHomeEasy
โดยระบุรหัสโปรโมชั่น15KTCMSIG และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ
ต่อที่ 1: รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ
ต่อที่ 2: รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 4 เดือน (สำหรับเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 4,000 บาทขึ้นไป)

หมายเหตุ :
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
• กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000

*รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
*ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย