อุ่นใจและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เดินทางในต่างประเทศกับ ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

(MKTIN-0079)

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ซื้อประกันผ่านออนไลน์ได้ทันที

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เดินทางไปกลุ่มเชงเก้น
เบี้ยประกันเริ่มต้นเบาๆ

สมัครออนไลน์ง่าย ได้ทัน

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลด 18% และรับ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 600 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่1 )
เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศกับ MSIG ผ่านช่องทางที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy ผ่านช่องทาง https://ktc.cards/msig-travel-easy
โดยระบุรหัสโปรโมชั่น “18KTCMSIG” และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

ต่อที่ 1 รับส่วนลด 18% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ต่อที่ 2 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 600 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่1 ) เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขดังนี้
แผนรายเที่ยว
 - ค่าเบี้ยประกันหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 600 – 1,199 บาท (ต่อท่าน) รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
 - ค่าเบี้ยประกันหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 1,200 บาท (ต่อท่าน) รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

แผนรายปี
 - ค่าเบี้ยประกันหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 3,750 – 5,799 บาท (ต่อท่าน) รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท
 - ค่าเบี้ยประกันหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 5,800 – 8,199 บาท (ต่อท่าน) รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
 - ค่าเบี้ยประกันหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 8,200 บาท (ต่อท่าน) รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท

หมายเหตุ :
• เงื่อนไขสิทธิ์การรับ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) กำหนด
• บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Starbucks e-coupon โดยจัดส่งให้ทาง SMS ภายในเวลา 30 วัน หลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000

*รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
*ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย