เรียนต่อต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ กับประกันเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศจาก MSIG

(MKTIN-0079)
ประกันเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ MSIG Travel Easy
คุ้มครองครบจบในแผนเดียวตลอดภาคการศึกษา ซื้อประกันผ่านออนไลน์ได้ทันที

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ผู้ปกครองอุ่นใจหายห่วง
ให้คุณเรียนต่อได้อย่างมั่นใจไม่มีสะดุด

สมัครออนไลน์ง่าย ได้ทัน

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลด 15% พร้อมผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน และ รับ Starbucks e-coupon มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่1 )
เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศกับ MSIG ผ่านช่องทางที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศMSIG Overseas Student ผ่านทางช่องทางออนไลน์ https://ktc.cards/msig-travel-education โดยระบุรหัสโปรโมชั่น “15KTCMSIG” และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ

ต่อที่ 1
รับส่วนลด 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ต่อที่ 2
รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 4 เดือน

ต่อที่ 3
รับ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1) เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขดังนี้
- ค่าเบี้ยประกันหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 4,700 – 9,999 บาท (ต่อท่าน) รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท
- ค่าเบี้ยประกันหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 10,00 – 14,999 บาท (ต่อท่าน) รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 700 บาท
- ค่าเบี้ยประกันหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 15,000 บาท (ต่อท่าน) รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,200 บาท

หมายเหตุ :
• เงื่อนไขสิทธิ์การรับ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) กำหนด
• บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Starbucks e-coupon โดยจัดส่งให้ทาง SMS ภายในเวลา 30 วัน หลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000

*รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
*ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย