ท่องเที่ยวอย่างสบายใจตลอด 24 ชั่วโมงกับประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

(MKTIN-0079)
ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ 
ท่องเที่ยวอย่างสบายใจทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง, ซื้อประกันผ่านออนไลน์ได้ทันที

คุ้มครองอาณาเขตประเทศไทย
ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุสูง

สมัครออนไลน์ง่าย ได้ทัน

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลด 15% และ รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่1 )
เมื่อซื้อประกันการเดินทางในประเทศกับ MSIG ผ่านช่องทางที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ ผ่านช่องทาง https://ktc.cards/msig-trip-easy-plus โดยระบุรหัสโปรโมชั่น “15KTCMSIG” และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

ต่อที่ 1 รับส่วนลด 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ
ต่อที่ 2 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1) เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 700 บาท ขึ้นไป (ต่อท่าน)

หมายเหตุ :
• เงื่อนไขสิทธิ์การรับ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) กำหนด
• บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Starbucks e-coupon โดยจัดส่งให้ทาง SMS ภายในเวลา 30 วัน หลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000

*รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
*ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

5 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย