รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+ และ 3+ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

(MKTIN-0425)
Thaivivat ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+ และ 3+ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
คุ้มครองครบเหมือนประกันภัยรถยนต์รายปี ครอบคลุมประกันรถไฟฟ้า EV

คิดเบี้ยตามจริงเวลาที่ขับ

คุ้มครองครบเหมือนประกันภัยรถยนต์รายปี

ซื้อประกันผ่านออนไลน์ได้ทันที

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+ และ 3+ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
เฉพาะค่าเบี้ยประกันปีแรก ของ ประกันภัย ไทยวิวัฒน์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 20 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+ และ 3+ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ร่วมรายการ กับ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น ผ่านช่องทางที่กำหนด ด้วยบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 สมาชิกฯ จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+ และ 3+ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ:
1) ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package 4, 6, 12 เดือน
2) ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top-up แผน 1 ปี (365 วัน)
3) ประกันรถเปิดปิด EV Home Plus แผน 1 ปี (365 วัน)

สิทธิพิเศษ:
ต่อที่ 1: รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 100 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อใส่รหัสส่วนลด “TVIKTCEV100
ต่อที่ 2: สำหรับผลิตภัณฑ์ “ประกันรถเปิดปิด” ทุกประเภท รับเพิ่ม! ชั่วโมงความคุ้มครอง 10 ชั่วโมง
ต่อที่ 3: รับรหัส e-Voucher EA Anywhere มูลค่าสูงสุด 500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประเภทความคุ้มครองชั้น 1 รับรหัส e-Voucher EA Anywhere มูลค่า 500 บาท
- ประเภทความคุ้มครองชั้น 2+, 3+ รับรหัส e-Voucher EA Anywhere มูลค่า 200 บาท

หมายเหตุ : ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบส่วนลด, ชั่วโมงคุ้มครองพิเศษ และ e-Voucher EA Anywhere ที่มอบให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขรายการนี้

20 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์