พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ได้รับส่วนลดทันที 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ เพียงกรอกรหัสส่วนลด “KTCGTIP15”

(MKTIN-0962)
Thaivivat ประกันเดินทางต่างประเทศ
รับสิทธิ์ทุกแผนความคุ้มครอง ซื้อออนไลน์ง่ายๆ ได้ทันที

ช่วยเหลือฉุกเฉิน ทั่วโลก
24 ชม.

ไม่จำกัดอายุผู้ทำประกัน
ภัย

ไม่ต้องสำรองจ่าย รักษาได้ทุก
โรงพยาบาล

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
ได้รับส่วนลดทันที 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ เพียงกรอกรหัสส่วนลด  “KTCGTIP15

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่สมัคร และชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านเว็บไซต์ https://ktc.cards/thaivivat-travel และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC แบบเต็มจำนวน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

» สมาชิกฯ จะได้รับส่วนลดทันที 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง

เมื่อระบุรหัสส่วนลด “KTCGTIP15” จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติก่อนการชำระเงิน

หมายเหตุ :
• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ จำกัดเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
• สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดรายการ

1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย