รับบัตร Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อประกันภัยคนรักจักรยาน TIP BIKE ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

(MKTIN-0143)
ประกันภัยคนรักจักรยาน TIP BIKE
คุ้มครองทั้งจักรยานและตัวคุณ

คุ้มครองทั้งจักรยานและตัวคุณ

เบี้ยประกันถูก

ซื้อผ่านออนไลน์ได้ทันที

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับบัตร Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท
เมื่อซื้อประกันภัยคนรักจักรยาน TIP BIKE ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 20 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTCเมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยคนรักจักรยาน TIP BIKE ของ บมจ. ทิพยประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

- รับบัตรกำนัล Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป

หมายเหตุ
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
- ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบบัตร Tesco Lotus Gift Card
- เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

20 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย