รับสิทธิพิเศษ 4 ต่อ เมื่อซื้อประกันรถยนต์ TIP Lady ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

(MKTIN-0538)
ประกันรถยนต์ชั้น 1 TIP Lady
ประกันรถยนต์ที่เข้าใจผู้หญิง คุ้มครองครอบคลุมค่าศัลยกรรมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
คุ้มครองค่าศัลยกรรมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

คุ้มครองค่าศัลยกรรมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อุ่นใจ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

อุ่นใจ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

คุ้มครองค่าชดเชยทรัพย์สินในรถเสียหาย

คุ้มครองค่าชดเชยทรัพย์สินในรถเสียหาย

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
เมื่อซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์  TIP Lady
ของ บมจ. ทิพยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด รับสิทธิพิเศษ 4 ต่อ ดังนี้
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ TIP LADY ของ บมจ. ทิพยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

รับสิทธิพิเศษ 4 ต่อ ดังนี้

สิทธิพิเศษต่อที่ 1:
รับส่วนลดสูงสุด 10% (สำหรับค่าเบี้ยประกันรถยนต์รับส่วนลด 5% โดยระบุโค้ดส่วนลด KTCTIPLADY และรับส่วนลดเพิ่มอีก 5% สำหรับติดกล้องหน้ารถ)

สิทธิพิเศษต่อที่ 2:
ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สิทธิพิเศษต่อที่ 3:
รับบัตรกำนัล Lotus’s Gift Card มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus’s Gift Card มูลค่า 500 บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus’s Gift Card มูลค่า 1,000 บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 30,001 – 40,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus’s Gift Card มูลค่า 1,500 บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 40,001 – 50,000 บาท รับบัตรกำนัล Lotus’s Gift Card มูลค่า 2,500 บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป รับบัตรกำนัล Lotus’s Gift Card มูลค่า 4,000 บาท

สิทธิพิเศษต่อที่ 4:
รับกระเป๋าผ้า TIP Lady มูลค่า 500 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 TIP Lady พร้อมประกัน พ.ร.บ.

หมายเหตุ
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
- ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบบัตรกำนัล Lotus’s Gift Card และ กระเป๋าผ้า TIP Lady
- เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย