รับสิทธิพิเศษ 5 ต่อ เมื่อซื้อประกันรถยนต์ TIP Lady ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

(MKTIN-0143)
ประกันรถยนต์ชั้น 1 TIP Lady
ประกันรถยนต์ที่เข้าใจผู้หญิง คุ้มครองครอบคลุมค่าศัลยกรรมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
คุ้มครองค่าศัลยกรรมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

คุ้มครองค่าศัลยกรรมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อุ่นใจ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

อุ่นใจ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

คุ้มครองค่าชดเชยทรัพย์สินในรถเสียหาย

คุ้มครองค่าชดเชยทรัพย์สินในรถเสียหาย

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
เมื่อซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์  TIP Lady
ของ บมจ. ทิพยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 20 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ TIP LADY ของ บมจ. ทิพยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

รับสิทธิพิเศษ 5 ต่อ ดังนี้

สิทธิพิเศษต่อที่ 1:
รับส่วนลดสูงสุด 10% (สำหรับค่าเบี้ยประกันรถยนต์รับส่วนลด 5% โดยระบุโค้ดส่วนลด KTCTIPLADY และรับส่วนลดเพิ่มอีก 5% สำหรับติดกล้องหน้ารถ)

สิทธิพิเศษต่อที่ 2:
ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สิทธิพิเศษต่อที่ 3:
รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่าสูงสุด 6,000 บาท เทื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขดังนี้
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1)
  รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่า 500 บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 15,001 – 25,000 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1)
  รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่า 1,000 บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 25,001 – 35,000 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1)
  รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่า 1,500 บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 35,001 – 45,000 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1)
  รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่า 2,500 บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 45,001 – 70,000 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1)
  รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่า 4,000 บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 70,001 บาท (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1)
  รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่า 6,000 บาท

สิทธิพิเศษต่อที่ 4:
รับพัดลมคล้องคอ มูลค่า 350 บาท เมื่อซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 TIP Lady พร้อมประกัน พ.ร.บ.

สิทธิพิเศษต่อที่ 5:
รับสิทธิ์ชิงทองคำ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 TIP Lady -สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อประกันรถยนต์ TIP Lady เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรก มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบคำถามผ่าน Google Form นี้ https://forms.gle/N6bNDfN5awKBkc7Y6 เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567
(รายละเอียดกิจกรรมและของรางวัล โปรดดูรายละเอียดในเงื่อนไขส่งเสริมการขาย)

หมายเหตุ
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
- ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบบัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege Card และพัดลมคล้องคอ
- เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

20 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย