รับส่วนลด 10% และ e-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท เมื่อซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ กับ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0336)
พ.ร.บ.รถยนต์
รับส่วนลด 10% และ e-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท
เมื่อซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ กับ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

ขับขี่มั่นใจทุกการเดินทาง

คุ้มครอง คุ้มค่า

ซื้อออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลด 10% และ e-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท
เมื่อซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ กับ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 17 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ กับ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
ต่อที่ 1 รับส่วนลด 10%
ต่อที่ 2 รับ e-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท
           (เฉพาะต่อที่ 2 สิ้นสุด 30 มิ.ย.67)

17 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
2.สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
3.เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัยกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
4.เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย